Sosyal Statünüz

Toplumda her bireyin sahip olduğu bir sosyo ekonomik statü vardır. Bu statü genellikle haneye en çok gelir getiren kişinin eğitimi ve mesleği üzerinden hesap edilir.